Prevádzkovateľ e-shopu ESKIPASS

ORAVA SKIPARK,  a.s.

Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok

IČO: 44716028

DIČ: 2022790242

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddíl Sa, vložka 10675 / L

eskipass@kubinska.sk

+421 915 595 311

 

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 041/ 7632 130
041/7632 139
fax č.: 041/ 7632 139